preloader

蠟筆小新 Calendar 2023

$78.00

此商品目前已售完無法訂購

截止訂購及入數日期 : 2022年11月28日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 21 – 28天 (此為大約時間)

你回來了~係!冇錯係蠟筆小新呀!

今年我地出咁多款月曆又點少得蠟筆小新,今團我地有2款百厭死仔封面俾大家揀
有小新同小白,仲有佢同春日部市嘅朋友仔們,每頁都有小新插畫陪住大家近接新一年2023

千祈唔好錯過啦~

描述

Details:
枱曆 size:140 x 185 x 80mm

Made In KOREA

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 21 – 28 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼P

額外資訊
TYPE

小新與小白, 小新與朋友們

購物車