preloader

Gregory Day/ Fine Day Pack

$799.00

清除

截止訂購及入數日期 : 2022年12月5日
到貨時間 : 約為確認訂單後的14-21天 (此為大約時間)

Gregory 粉紅 x 黑 大減價,Day Pack $799 點可以錯過呀? 😍

好多朋友問我地幾時再開,26L Day 最常用正規 Size,今次優惠係比較少有減價嘅 Black x Pink,比起一般全黑更抵玩 😙 一定要快啲落單喇~

描述

Fine Day
尺碼 CM 32W x 40H x 13D
容量 16L

Day
尺碼 CM 36W x 46H x 16D
容量 26L

made in Philippines

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 14 – 21 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

額外資訊
TYPE

FINE DAY(16L), DAY(26L)

購物車