Japan Nyantama Pouch

JNTP

$155.00

截止訂購及入數日期 : 2021年1月16日
到貨時間 : 約為確認訂單後的14-21天 (此為大約時間)

每種動物都有個重要部位🤔
貓貓都唔例外😺
但會突顯呢個部位嘅產品就少之有少😿

😚Japan Nyantama Pouch開團啦😚
鍾意貓貓嘅人一定會關心埋佢地嘅重要部位😺 但唔係每隻主子都咁順攤比人摸😾
有左呢個Japan Nyantama Pouch,大家就可以任摸唔嬲啦🤗
平時仲可以放少少日用品係個袋仔入面,又睇得又放到野,夠晒實用呀😳

Japan Nyantama Pouch有4款比大家揀☺️ 每款都唔同表情,簡直滿足晒大家嘅要求呀~🥰

清除
Add to Wishlist

尺寸:14cm x 17cm(不包括尾巴)

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 14 – 21 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

TYPE

BLACK CAT, KIJITORA, CHATORA, SABATORA

貨號: JNTP 分類: 標籤: , ,

Start typing and press Enter to search

購物車

購物車內無任何商品