preloader

Kuaiche 快車肉乾

$48.00$148.00

此商品目前已售完無法訂購

截止訂購及入數日期 : 2022年12月3日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 10-17 天 (此為大約時間)

成日口痕想搵嘢食下, 今次我地搵返已經好耐好耐冇開團嘅台灣快車肉乾畀大家🐖🐖

今次開團嘅係佢地三款最搶手嘅豬肉乾🥓🥓 有1cm 特厚豬肉乾📏 有長過你嘅元氣條🥢 仲有圓碌碌好啱一啖食晒嘅炙燒豬肉乾😌 又抵玩又好食不妨試下喇

描述

招牌特厚蜜汁豬肉乾 85g/200g

招牌特厚黑胡椒豬肉乾 85g/200g

快車元氣條 黑胡椒/原味 185g

月見炙燒豬肉乾 160g

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 10 – 17 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

額外資訊
TYPE

招牌特厚蜜汁豬肉乾, 招牌特厚黑胡椒豬肉乾, 快車元氣條(黑胡椒), 快車元氣條(原味), 月見炙燒豬肉乾, 招牌特厚蜜汁豬肉乾 80g, 招牌特厚蜜汁豬肉乾 200g, 招牌特厚黑胡椒豬肉乾 80g, 招牌特厚黑胡椒豬肉乾 200g

SIZE

1包, 2包

購物車