Morozoff Feuillage 薄脆曲奇禮盒 (24片)

MOFC

$219.00

截止訂購及入數日期 : 2022 年 1 月 19 日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 14 – 21 天 (此為大約時間)

\Morozoff Feuillage 薄脆曲奇禮盒開團/
繼續有日本 Morozoff 嘅產品介紹比大家~🙋🏻‍♀️

Feuillage 薄脆曲奇自發售以嚟一直係 Morozoff 嘅人氣產品之一✨
其中 Feuillage 法文意思係指樹葉 🍃 所以曲奇嘅形狀亦都同樹葉有幾分相似 🤗
香脆嘅曲奇薄片,再配搭堅果切片同香濃朱古力內餡 🍫 食落去口感好豐富㗎 🥰

一盒裏面有24塊 🍪 當中包括以下4個口味 👇🏻👅
🍫 Almond & Milk Chocolate
🌰 Almond & White Chocolate
🥛 Hazelnut & Milk Chocolate
💞 Hazelnut & Sweet Chocolate

有興趣記得快啲落單喇~📝📝

Add to Wishlist

內容:24片,每個口味各6片
(口味包括:Almond & Milk Chocolate,Almond & White Chocolate,Hazelnut & Mike Chocolate,Hazelnut & Sweet Chocolate)

產地:日本

賞味期限:製造日期起 315 日內

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 14 – 21 天。
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

Start typing and press Enter to search

購物車

購物車內無任何商品