ONO 99 Card Game

ON99

$78.00

截止訂購及入數日期 : 2022年5月28日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 21-28天 (此為大約時間)

之前同大家介紹過UNO,今次就同大家介紹新Card Game♟ 叫 ON99!

呢款ONO99 係UNO 同公司嘅出品,其實呢個遊戲都幾十年歷史,玩法就係要出晒手上嘅牌同時唔可以畀出面紙牌嘅數目總和超過99⚖️ 一超過就即刻輸💣

除咗有數字牌之外仲好似UNO 咁有Reverse↩️ Skip ⏩ 呢啲唔同嘅功能咭,同時間仲可以幫大家練習下加數➕➖想測試下自己仲識唔識加數就要買盒試下喇🧐

Add to Wishlist

詳細:
ONO 99共有54張卡牌,除了普通數字卡牌之外,也另附有專屬特殊功能卡,讓遊戲提升更多趣味。你需要細心管理自己的手牌,猜測對手策略並活用各種特殊功能卡,想辦法讓對手數字達到99以上,成為這場遊戲的優勝者!
規則經典簡單,看誰先讓對方達到數字99,並以爆掉為目標(99+)!

遊戲人數:2-10人
遊戲時間:30-45分鐘(依牌況而定)
適合年齡:7-99歲

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 21 – 28 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

貨號: ON99 分類: , 標籤: , , , ,

Start typing and press Enter to search

購物車

購物車內無任何商品