Pokemon AirPods Pro Case

PMAC

$199.00

截止訂購及入數日期 : 2022年3月31
到貨時間 : 約為確認訂單後的14-21天 (此為大約時間)

日本 Pokemon Center 官方推出嘅 AirPods Pro Case 終於補貨喇 🤩
 
百變怪長期缺貨,而家預定三月尾至四月初出貨,有興趣嘅朋友當然要立即行動啦~用途同用法唔多講喇 😆 比卡超版都可以買,兩款都係官方出品,同其他副廠出品唔同,品質同造型自然更有保証啦~
清除
Add to Wishlist

Size: H 7.3 × W7 × D2.4 cm 約 22g

made in China

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 14 – 21 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

TYPE

比卡超, 百變怪 (大約四月初到貨)

貨號: PMAC 分類: , 標籤: , , , ,

Start typing and press Enter to search

購物車

購物車內無任何商品