The North Face Purple Label Corduroy Field Tote

TNFPLC

$629.00

截止訂購及入數日期 : 2021年9月20日
到貨時間 : 約為確認訂單後的14-21天 (此為大約時間)

The North Face Purple Label 全新三色 Corduroy Field Tote 開團 🤗

用咗燈芯絨做 Tote Bag, 同普通帆布袋相比高級好多~ 外型上都特別得多, 配埋大大個紫色 Label 就更加搶眼啦 😆 Tote Bag 入面配有一個細格方便大家放啲細件嘢

三色都好靚, 全部日本限定!

清除
Add to Wishlist

Size – 38 x 44.5 x 16.5 cm

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 14 – 21 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

COLOR

BLACK, COYOTE, OLIVE

Start typing and press Enter to search

購物車

購物車內無任何商品