preloader

ちいかわ Vi Hygge os 文具系列

$35.00$38.00

截止訂購及入數日期 : 2024年5月6日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 14 – 21 天 (此為大約時間)

嗚、嗚哇哇嗚哇 🥺💃🏻 講到近期日本最有人氣嘅角色一定係ちいかわ 🥰 望佢哋個樣就知道可愛啦,睇埋動畫簡直不得了直接入坑 🕳️

佢哋每季都會推出好多產品,最近就有北歐風文具系列可以介紹比大家 😍 呢個系列有貼紙、原子筆、Memo Pad等等選擇,其中特別推介夾棉袋仔,配色同設計都係超級靚,袋面嘅絎縫圖案仲係佢哋嘅形狀嚟,Cute到爆炸 😆 見過實物好靚好高質,可以用嚟放文具/ 化妝品,自用或者送比朋友都得~

日本官方出品好搶手㗎,鍾意ちいかわ嘅朋友一定要入手呀 🫶🏻

描述

【款1, 2 / Big Clear Sticker】
尺寸:H180×W148×D0.3mm
產地:中國

【款3, 4 / Memo Pad】
尺寸:H71×W151×D5.5mm / 3款各 50張
產地:日本

【款5-7 / Pen】
尺寸:H138×W35×D18mm / 黑色油性筆芯 (o.5mm)
產地:日本

【款8-10 / Quilted Pen Case】
尺寸:H120×W190×D60mm
產地:中國

【款11, 12 / Quilted Pouch】
尺寸:H150×W170×D80mm
產地:中國

注意事項

1. 到貨時間大約為確認後 14 – 21 天。
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

額外資訊
TYPE

1. Big Clear Sticker (BEIGE) , 2. Big Clear Sticker (BLUE) , 3. Memo Pad (BEIGE) , 4. Memo Pad (BLUE) , 5. Pen (CHIIKAWA) , 6. Pen (HACHIWARE) , 7. Pen (USAGI) , 8. Quilted Pen Case (CHIIKAWA) , 9. Quilted Pen Case (HACHIWARE) , 10. Quilted Pen Case (USAGI) , 11. Quilted Pouch (HACHIWARE) , 12. Quilted Pouch (USAGI)

購物車

22/6 一日限定 - 全店9折優惠

X