Danboard Storage Container Bucket

DBFB

$238.00

截止訂購及入數日期 : 2022年1月26日
到貨時間 : 約為確認訂單後的 21-28 天 (此為大約時間)

紙箱人繼續有新產品登場呀🆕🆕 今次係萬用Foldable Bucket 🧺🧺

就咁睇個外型就即刻諗到可以拎住呢個袋去野餐🥗🍽 平時唔用可以撳扁收好🗄 要用果陣一拉起就有紙箱人陪住你呀😌

因為有鐵架支撐所以相對穩陣🦾 話明萬用除咗用黎野餐之外平日用黎裝工具🧰裝衫褲或者收納都得🗃🗃 埋單$238 就有個仲唔快啲買個試玩下🍂🍂

 

Add to Wishlist

Unfolded Size: W360 x D250 x H320mm
Storage size: W360 x D250 x H60mm
Weight: 750g

注意事項
1. 到貨時間大約為確認後 21 – 28 天
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

Start typing and press Enter to search

購物車

購物車內無任何商品