preloader

村上隆花花小夜燈

$179.00

截止訂購及入數日期 : 2023 年 7 月 31 日
到貨時間 :大約為入數後的 14 至 21 天 (此為大約時間)

村上隆花花小夜燈 🌼 個形狀就有啲似麵包 🥯 表面充滿咗經典花花圖案,其中特別有幾隻花花個表情會有唔同 😌

呢啲小夜燈其實放邊度都得 ✨ 有啲人鍾意擺喺客廳提升個格調,又有人會放喺床頭當讀書燈咁用 📖 總之放邊度都一樣咁靚咁有特色啦 😚

鍾意村上隆花花嘅朋友千祈唔好錯過呀 🌻

描述

*此商品為日本雜誌附錄*

尺寸:H62.5×W95.4×D96.1mm

電源:AAA電池 x3 (需自行購買)

產地:不明

注意事項
1. 到貨時間大約為入數後的 14 至 21 天。
2. 若訂單缺貨而沒有提供後備選項,我們會安排退款。
3. 若訂單多於一款貨品,缺貨貨品會退款處理,其他貨品繼續訂購。
4. 若閣下收不到報價電郵,請查看垃圾郵件/促銷電郵欄,或帳戶內的 “我的訂單” 。
5. 若閣下選擇 [ 順豐站 / 順豐智能櫃 ],落單時請輸入分店編號/點碼。

購物車