50th Anniversary

  • Caramel Corn 50th Anniversary Pouch

   $119.00

   截止訂購及入數日期 : 2021年12月1日
   到貨時間 : 約為1月頭至中 (此為大約時間)

   今年真係有好多熟悉嘅牌子都有週年紀念🧐✨

   呢次就輪到桃哈多😛 童年必食零食之一嘅桃哈多今年已經50週年喇🥰

   Pouch外表同造型都好好還原經典嘅紅色原味包裝❤️

   雙拉鏈設計而且拉鏈頭仲用咗花生同桃哈多造型🥜

   背面就印有營養標籤,產品介紹同Barcode😙

   仔細睇睇,Barcode上嘅數字有桃哈多推出時嘅1971年,
   同埋50週年嘅宜家2021年添!😝

   鐘意桃哈多嘅你必買~🤲🏻

  Start typing and press Enter to search

  購物車

  購物車內無任何商品